Program më Prof. Vlatko Ilieski

ASSEMBLY/KUVENDI

Continuing workshops

Punëtori të vazhdueshme

Upon appointment you can train your skills in treatment of dogs - specially correct sterilisation - at the Transitory Care Center in Gjakova or assisting at Crazy Pet 

Trajnimi në vazhdim në kastrimin e kafshëve shtëpiake