Më 25 tetor 2019 u zhvillua seminari me Profesor Vlatko Ilieski për etikën dhe kafshët në Europahouse Prishtina.
Organizuar nga: KSAVA, oda veterinare e kosovës dhe fondacioni për të drejtat e kafshëve

Continuing workshops

Punëtori të vazhdueshme

Upon appointment you can train your skills in treatment of dogs - specially correct sterilisation - at the Transitory Care Center in Gjakova or assisting at Crazy Pet 

Trajnimi në vazhdim në kastrimin e kafshëve shtëpiake

ASSEMBLY/KUVENDI