Vets for pets!

It is a start. We are in the year 2019 still only a few specialised veterinarians for pets in Kosovo. But we want to promote this profession in the interest of ethical and professional treatment of all pets. Our vision is to have a country, its politicians and citizens that treat animals respectfully, prevent sicknesses and pregnancy in pets as well as care for them if they are sick. Look out for our professional help!

_________________________________________

Është një fillim. Ne jemi në vitin 2019 ende vetëm disa veterinarë të specializuar për kafshët shtëpiake në Kosovë. Por ne duam ta promovojmë këtë profesion në interes të trajtimit etik dhe profesional të të gjitha kafshëve shtëpiake. Vizioni ynë është që të kemi një vend, politikanët dhe qytetarët e tij që trajtojnë me respekt kafshët, të parandalojnë sëmundjet dhe shtatëzëninë në kafshë si dhe të kujdesen për ata nëse janë të sëmurë. Shikoni për ndihmën tonë profesionale!

__________________________________________

DVM Dardan Pozhegu, Rr. Dr. Shpëtim Robaj 227, 10000 Prishtinë

DVM Blendi Bejdoni, Washingtonstreet nr. 104, 50000 Gjakovë

DVM Jusuf Kovaci, Rr. Brigada 125, Llamela 1B 4/19, 20000 Prizren